Immersion VR/AR Festival
2021

Anna Osiadacz, fot. Marta Szymborska
01

Uroczyste rozpoczęcie festiwalu

Immersion Festival 2021 – "Polski film VR na światowych festiwalach", fot. Marta Szymborska
02

Polski film VR na światowych festiwalach

Marta Szarzyńska, fot. Marta Szymborska
03

Rozmowa z twórcami filmu "Kosmogonik"

Wirtualna edukacja przyszłości– VR i AR w nauczaniu, fot. Marta Szymborska
04

Wirtualna edukacja przyszłości – VR i AR w nauczaniu

Robert Turski i Kamil Wnuk, foto. Marta Szymborska
05

AR i VR w aplikacjach dla edukacji i kultury na przykładzie realizowanych projektów

Cinematic VR 360 w popularyzacji historii, fot. Marta Szymborska
06

Cinematic VR 360 w popularyzacji historii

Rozmowa z Anną Sokołowską, fot. Marta Szymborska
07

Rozmowa z dyrektor Anną Sokołowską

Rozmowa z dyrektorem Łukaszem Ciołko, fot. Marta Szymborska
08

Rozmowa z dyrektorem Łukaszem Ciołko

Sztuka w VR/AR, fot. Marta Szymborska
09

Sztuka w VR/AR

Metawers – VR/AR/blockchain, fot. Marta Szymborska
10

Metawers – VR/AR/blockchain – kierunki i trendy

11

Wirtualna rzeczywistość w projektach badawczych i terapeutycznych

Miłosz Hermanowicz, Wojciech Olchowski, Kamil Wnuk, fot. Marta Szymborska
12

Rozmowa z twórcami filmu "Deep Dive" i "Jutrznia nad Bugiem"

Wojciech Noworyta, fot. Marta Szymborska
13

VR i AR w muzeach i instytucjach kultury

Na styku sztuki, edukacji i biznesu, fot. Marta Szymborska
14

Na styku sztuki, edukacji i biznesu

Dorota Dublanka, fot. Marta Szymborska
15

Rozmowa z Dorotą Dublanką

Immersion Festival 2021 – wręczenie nagród, fot. Marta Szymborska
16

Immersion Festival 2021 – wręczenie nagród

Jan Szczyciński , fot. Marta Szymborska
17

Rozmowa z przedstawicielami Showtime VR

Jowita Guja, fot. Marta Szymborska
18

Virtual Reality jako neolearning– szanse i ryzyka

Bartosz Żuk, fot. Marta Szymborska
19

Rozmowa z przedstawicielami HTC i Vimagineo

Marcin Klimek, fot. Marta Szymborska
20

Światowe trendy w Metaverse

Anna Osiadacz, fot. Marta Szymborska
21

Rozmowa z Anną Osiadacz

Marcin Łunkiewicz, fot. Marta Szymborska
22

Decentralizacja finansowania produkcji filmowej i doświadczeń XR. NFT – nowe pole eksploatacji

Zygmunt Fit, fot. Marta Szymborska
23

Rozmowa z Zygmuntem Fitem

24

Wirtualne studia VR – rewolucyjny proces produkcji filmów i seriali

Kino VR, Fot. Marta Szymborska
25

Immersion Festival 2021 – pozostałe relacje