Wirtualna rzeczywistość
w projektach badawczych i terapeutycznych

Funkcjonowanie ludzi w immersyjnej rzeczywistości wirtualnej (VR) – zrozumienie dynamiki i skutków zapośredniczonej interakcji między ludźmi oraz maszynami i ludźmi w warunkach generowanych komputerowo symulacji. Zastosowanie immersyjnej VR oraz środowisk wirtualnych o mniejszym stopniu immersyjności w badaniach z zakresu psychologii społecznej, poznawczej, klinicznej. Co to jest terapia VR i jak wpływa na różne obszary zdrowia w sferze świadomej i nieświadomej. Jeśli już jesteś zainteresowany, ten panel jest właśnie dla Ciebie!

Uczestnicy

Prowadzenie
dr hab. Bożena Józefów-Czerwińska
profesor Akademii Finansów i Biznesu Vistula, antropolog społeczno-kulturowy
Prelegenci
dr Grzegorz Kata
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Ośrodek Badawczo-rozwojowy EDUKACJA 3.0
dr Grzegorz Pochwatko
Instytut Psychologii PAN
dr inż. Dorota Kamińska
Politechnika Łódzka
Marcin Wolski
prezes zarządu Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Edukacja 3.0
dr hab. Bożena
Józefów-Czerwińska

Prof. AFIB – etnograf, antropolog społeczno-kulturowy, archeolog, Dąży do zachowania pamięci lokalnych wspólnot, dziedzictwa kulturowego społeczności tradycyjnych. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym dwóch monografii. Kierownik Zakładu Antropologii AFiB Vistula.

dr Grzegorz
Kata

Psycholog, badacz i praktyk, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Doświadczenie badawcze i praktyczne nabywa w krajowych i międzynarodowych projektach naukowych i wdrożeniowych z zakresu edukacji i psychoprofilaktyki. W obszarze zainteresowań znajdują się przede wszystkim nowoczesne technologie jako forma wsparcia w uczeniu się i rozwijaniu skuteczności w różnych rolach zawodowych, uwarunkowania zachowań ryzykownych młodzieży, działalność prospołeczna uczniów i dorosłych. Dotychczasowa praktyka psychologiczna to przede wszystkim prowadzenie warsztatów i szkoleń dla nauczycieli, rodziców i wychowawców z zakresu wychowania i psychoprofilaktyki, udzielanie pomocy psychologicznej młodzieży i rodzinom, prowadzenie grup terapeutyczno-rozwojowych dla uczniów. Odpowiada za koncepcję, działanie i rozwój Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Edukacja 3.0.

dr Grzegorz
Pochwatko

Jest psychologiem, badaczem i nauczycielem akademickim. Założył i prowadzi Laboratorium Rzeczywistości Wirtualnej i Psychofizjologii w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk (VRLab IP PAN). Ma doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczo-rozwojowymi. Od lat zajmuje się także popularyzacją nauki. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na zachowaniach użytkowników wirtualnej rzeczywistości. W szczególności zajmuje się interakcjami między awatarami, humanoidalnymi wirtualnymi agentami i robotami. Zajmuje się kwestią współobecności w tradycyjnych środowiskach wirtualnych oraz w filmowej VR. Jeden z ostatnich projektów dotyczy wpływu filmu VR na zainteresowanie lokalną historią, przywiązanie do miejsca i zaangażowanie obywatelskie. Wspólnie z badaczami z Łódzkiej PWSFTiTV, UŁ i OPI PIB realizuje też projekt badawczy dotyczący języka filmu VR (https://twitter.com/vnLab1). Najnowszy projekt, realizowany z funduszy EOG, to multisensoryczne wirtualne doświadczenie zanieczyszczenia powietrza (Virtual Air Pollution Experience – VAPE, https://twitter.com/VAPEproject2, https://www.facebook.com/vapeproject/). Ma doświadczenie współpracy z organizacjami pozarządowymi i władzami lokalnymi. W ramach interdyscyplinarnych projektów naukowych współpracował z przedstawicielami nauk technicznych i sztuk pięknych.

dr inż. Dorota
Kamińska

Dorota Kamińska ukończyła studia z zakresu automatyki i robotyki oraz uzyskała tytuł magistra inżyniera w zakresie przetwarzania i analizy obrazów biomedycznych na Politechnice Łódzkiej, a w 2014 roku tytuł doktora na Politechnice Łódzkiej. Obecnie jest Edukatorem i Pracownikiem Naukowym w Instytucie Mechatroniki i Systemów Informatycznych. Pasjonuje się przetwarzaniem sygnałów biomedycznych na potrzeby urządzeń praktycznych, a także praktycznym wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. Opublikowała ponad 50 prac naukowych, realizowała kilkanaście projektów krajowych i międzynarodowych, głównie jako lider lub główny realizator. Obecnie jest koordynatorem sześciu projektów dotyczących wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.

Marcin
Wolski

Jest informatykiem i przedsiębiorcą, wieloletnim edukatorem zajmującym się nowymi technologiami. Specjalizuje się w kompleksowej wdrożeniach nowych technologii w edukacji oraz realizacji projektów badawczych dotyczących AR i VR. Założył Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Edukacja 3.0”, w którym bada się wykorzystanie nowych technologii w edukacji, w tym wpływ rzeczywistości rozszerzonej na proces nauczania oraz prowadzone, badania eyetrackingowe obejmujące AR i VR oraz tworzone są aplikacje wykorzystujące te technologie w edukacji i kulturze.  W 2019 r. znalazł się na „Liście 100”, która obejmuje osoby wyróżniające się działalnością na rzecz rozwijania umiejętności cyfrowych w Polsce. Posiada wieloletnie doświadczenie w edukacji dzieci i dorosłych, w tym nauczycieli i seniorów w zakresie TIK i nowych technologii, więcej informacjo o zrealizowanych działaniach i projektach trzyzero.edu.pl.