Stoliki eksperckie

Marta Wróbel

Doradca ds. pozyskiwania funduszy i filantropii indywidualnej

W latach 2008–2019 pozyskiwała fundusze na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, w tym na wystawę stałą, programy edukacyjne, badawcze, publiczne i wystawiennicze. W tym okresie wypracowała unikalną strategię pozyskiwania funduszy, łączącą standardy amerykańskie z polskim kontekstem kulturowo-społecznym i opartą na spersonalizowanym podejściu do darczyńców. Od 2020 roku prowadzi niezależną działalność doradczą, współpracując z instytucjami kultury i edukacji, sektorem NGO, biznesem oraz darczyńcami indywidualnymi. Specjalizuje się w filantropii indywidualnej oraz mecenacie korporacyjnym.

Więcej informacji: www.martawrobel.pl

dr Marta Materska-Samek

Adiunkt w Katedrze Zarządzania, Ekonomiki Mediów i Reklamy Uniwersytetu Jagiellońskiego, badaczka i doświadczona kierowniczka projektów badawczych i rozwojowych, ekspertka branży filmowej oraz funduszy regionalnych, krajowych i europejskich. Autorka ekspertyz i publikacji z zakresu przemysłów kultury i kreatywnych, polityk proinnowacyjnych oraz finansowania rozwoju sektora kreatywnego. Wykłada zarządzanie strategiczne mediami, przedsiębiorczość, nowe trendy w zarządzaniu, a także zagadnienia ekonomiki kultury i mediów. Laureatka programu Doctus Małopolski, stypendystka Rządu Republiki Francuskiej, Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w obszarze zarządzania kulturą. Obecnie kierowniczka międzynarodowego projektu z zakresu mediów immersyjnych pt. „Experience and immersive technologies – from creative practice to educational theory / Doświadczenie a technologie immersyjne – od praktyki kreatywnej do teorii edukacji” realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi, Uniwersytetem Maltańskim i Uniwersytetem Narodowym im. Kapodistriasa w Atenach. Wpisana na listę ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Mentorka, doradczyni biznesowa, coach innowacji. Mama Mai, Małgosi i Maćka.
Więcej