Na styku sztuki, edukacji i biznesu
– polskie gry i aplikacje VR, AR
z potencjałem edukacyjnym, popularyzatorskim i komercyjnym

Goldman Sachs przewiduje że w 2025 roku rynek wirtualnej rzeczywistości może być wart 80 mld dolarów, zyskać 15 milionów użytkowników w szkołach i uniwersytetach, a nawet wyprzedzić rynek telewizyjny. Zatem technologia wirtualnej rzeczywistości staje się poważnym biznesem – jest już obecna nie tylko w rozrywce (szczególnie w grach), ale i w szkoleniach korporacyjnych, w marketingu, medycynie czy architekturze. Polskie firmy także włączyły się już do gry.

Uczestnicy

Prowadzenie
Kuba Dobroszek
dziennikarz My Company Polska
Prelegenci
Michał Jakubowski
asystent badawczy / projektant gier Centrum Gier Symulacyjnych i Grywalizacji,
Akademia Leona Koźmińskiego
dr Marta Materska-Samek
Katedra Zarządzania, Ekonomiki Mediów i Reklamy
Uniwersytet Jagieloński
dr hab. Magdalena Sobocińska
prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi
Marcin Niedabylski
VR-Learning
Jan Szczyciński
Showtime VR
Kuba
Dobroszek

W My Company Polska pisze przede wszystkim o startupach, nowych technologiach, gamingu i popkulturze. Wcześniej związany m.in. z Polską The Times, TVN24 i z wydawnictwem Agora – pracował w miesięczniku dla mężczyzn LOGO, był redaktorem naczelnym serwisu internetowego magazynu. Kiedy rok temu wszyscy oburzali się na bugi w Cyberpunku 2077, on z zachwytem przemierzał Night City. Bez wzajemności zakochany w serii gier FIFA.

Michał
Jakubowski

Pracownik Centrum Gier Symulacyjnych i Grywalizacji na Akademii Leona Koźmińskiego oraz właściciel studia Korba Games. Obszarem badawczym, w którym się specjalizuje są strategie wykorzystania gamifikacji w motywowaniu pracowników, uczniów i innych grup docelowych. Tworzy i wykorzystuje gry jako narzędzie edukacyjne na różnych poziomach kształcenia. Zwolennik projektowania zorientowanego na graczu i tworzenia przejrzystych doświadczeń płynących z rozgrywki.

dr Marta
Materska-Samek

Adiunkt w Katedrze Zarządzania, Ekonomiki Mediów i Reklamy Uniwersytetu Jagiellońskiego, badaczka i doświadczona kierowniczka projektów badawczych i rozwojowych, ekspertka branży filmowej oraz funduszy regionalnych, krajowych i europejskich. Autorka ekspertyz i publikacji z zakresu przemysłów kultury i kreatywnych, polityk proinnowacyjnych oraz finansowania rozwoju sektora kreatywnego. Wykłada zarządzanie strategiczne mediami, przedsiębiorczość, nowe trendy w zarządzaniu, a także zagadnienia ekonomiki kultury i mediów. Laureatka programu Doctus Małopolski, stypendystka Rządu Republiki Francuskiej, Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w obszarze zarządzania kulturą. Obecnie kierowniczka międzynarodowego projektu z zakresu mediów immersyjnych pt. „Experience and immersive technologies – from creative practice to educational theory / Doświadczenie a technologie immersyjne – od praktyki kreatywnej do teorii edukacji” realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi, Uniwersytetem Maltańskim i Uniwersytetem Narodowym im. Kapodistriasa w Atenach. Wpisana na listę ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Mentorka, doradczyni biznesowa, coach innowacji. Mama Mai, Małgosi i Maćka.
Więcej

dr hab. Magdalena
Sobocińska

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi specjalizuje się w problematyce związanej z funkcjonowaniem sfery kultury, zastosowaniami Internetu w marketingu, badaniami marketingowymi, procesami rozwoju konsumpcji oraz zrównoważonym rozwojem. Autorka i współautorka ponad 200 publikacji z tego zakresu wydanych w formie monografii, rozdziałów w monografiach oraz artykułów. Za pracę doktorską pt. „Zachowania konsumentów na rynku dóbr kultury” otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Monografia habilitacyjna jej autorstwa: „Uwarunkowania i perspektywy rozwoju orientacji rynkowej w podmiotach sfery kultury” została wyróżniona w konkursie na prace naukowe przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN. Jest współredaktorem 8 numerów Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i 3 monografii poświęconych problematyce badań marketingowych oraz redaktorem goszczącym Special Issue “New Technologies in Customer Value Management in the Perspective of Sustainable Development” („Sustainability”). Członek Zarządu Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu.

Marcin
Niedabylski

Jest absolwentem informatyki na Politechnice Warszawskiej gdzie rozpoczął także pracę badawczo-rozwojową. Jest współtwórcą projektu edukacyjnego w wirtualnej rzeczywistości, który zebrał bardzo pozytywne opinie od nauczycieli oraz uczniów. Obecnie prowadzi technologiczny startup, w którym skupia się na wdrażaniu nowych technologii w dużych korporacjach z zakresu edukacji, przemysłu oraz medycyny.

Jan
Szczyciński

Współzałożyciel firmy i systemu Showtime VR (www.showtimevr.eu), producent doświadczeń VR, promotor skutecznego wykorzystania wirtualnej rzeczywistości w edukacji, szkoleniach, kulturze i rozrywce. Event manager z wieloletnim doświadczeniem, realizator wydarzeń i kampanii społecznych dla organizacji międzynarodowych (w tym dla ONZ), administracji publicznej i sektora prywatnego. Były rzecznik prasowy Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce.