“Decentralizacja finansowania produkcji filmowej i doświadczeń XR. NFT – nowe pole eksploatacji”
Marcin Łunkiewicz jest założycielem mimo.ooo, zespołu zajmującego się tworzeniem, produkcją i dystrybucją formatów XR/AI.

Fot. Marta Szymborska