Prelekcja – dr hab. Jowita Guja prof. AGH
Laboratorium Badań Rzeczywistości Wirtualnej EduVRLab
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Prezentacja jest próbą zdefiniowania szans oraz ryzyka upowszechnienia VR w obszarze społeczno-kulturowym na podstawie doświadczeń Laboratorium EduVRLab – interdyscyplinarnej jednostki działającej na Wydziale Humanistycznym AGH, która bada rzeczywistość wirtualną oraz projektuje i testuje jej nowatorskie zastosowania.

Zespół, w którego skład wchodzą przedstawiciele nauk humanistycznych i społecznych oraz informatycy, graficy i inżynierowie biomedyczni bada potencjał VR w obszarze dydaktyki, edukacji i sztuki, wpływ tej technologii na tożsamość i relacje, a także konstrukcję i logikę wirtualnych światów, szukając dla nich nowych zastosowań. Laboratorium realizuje m.in. projekt VRSophy mający na celu stworzenie VR-owego podręcznika filozofii oraz bada możliwości zastosowania VR do przeprowadzania państwowych egzaminów zawodowych.

Fot. Marta Szymborska