Krótkie wystąpienia: Anny Osiadacz – dyrektorki Festiwalu, prezeski Fundacji Koncept Kultura, Anny Sokołowskiej – dyrektorki Centralnego Domu Technologii – gospodarza obiektu oraz Łukasz Ciołko z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – instytucji finansującej festiwal. Festiwal poprowadził dziennikarz radiowy Roderyk Więcek

Fot. Marta Szymborska