“Światowe trendy w Metaverse – podsumowanie konferencji VR/AR Global Summit 2021”

Prelekcja – Marcin Klimek, prezes VRARA Poland

Metaverse stał się jednym z najmodniejszych terminów tego roku. W trakcie prelekcji postaram się odczarować to hasło. Porozmawiamy o aktualnym stan technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości oraz najciekawszych kierunkach rozwoju omawianych podczas międzynarodowej konferencji VR/AR Global Summit 2021.

Fot. Marta Szymborska